Aktuellt

En tecknad bild på hur du ska placera ditt avfallskärl.

FÖRSTA HÄMTNINGEN AV NYA AVFALLSKÄRLEN

Tisdag den 14 februari görs första tömningen av de nya avfallskärlen i Malå samhälle. Kom ihåg att placera ert kärl på anvisad plats.

Det är viktigt att kärlet står rakt, hjul och handtag ska vara vända mot fastigheten. Kärlet ska placeras fritt från träd, grenar, brevlådor och övriga hinder. Det behöver vara ett utrymme om minst en meter bakom och till sidan om kärlet. 

Om kärlet är felplacerat och tömningen inte kan genomföras kommer kärlet att bli stående till nästa gång det är tömning. Därför är det viktigt att du följer instruktionerna. 

Senast uppdaterad den 14 februari 2023

AVFALL - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Tjänsten är vakant - Rekrytering pågår

Teknisk chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se 

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.