Language Lättläst E-tjänster
Två blå containers för papper

GALEJAN INFORMERAR

FTI är ansvariga för Återvinningsstationen på Malåborg och Galejan har uppdraget att sköta för städningen kring containrarna.

Att tänka på:

  • Återvinningsmaterial som lämnas vid Återvinningsstationen ÅVS på Malåborg ska placeras i containrarna (inte utanför).
  • Cyklar, bilbatterier, element  m.m. ska inte lämnas på Återvinningsstationen, utan lämnas till Återvinningscentralen ÅVC .

Om containrarna är fulla:

  • Ta med materialet hem och återkom när containrarna är tömda.
  • Gör gärna en felanmälan till FTI. FTI ansvarar för Återvinningsstationen.

 

Hushållsavfall, exempelvis matavfall får inte lämnas på Återvinningsstationer eller Återvinningscentralen. Det lägger man i sin egen soptunna.

Senast uppdaterad den 4 juni 2020

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Kundtjänst
Tfn: 0200-88 03 11

GALEJAN

Galejan Secondhand
Tfn: 0953-140 42 

Enhetschef 

Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
E-post: ulrika.bergstedt@mala.se

Besöksadress: Storgatan 72

Aktuellt

Translate the website with Google translate.