Aktuellt

GATUBELYSNING I ADAK

På Gruvvägen i Adak har ett kabelbrott som påverkar gatubelysningen uppkommit. Det har gjorts en provisorisk lösning som gör att en del av lyktorna lyser medan andra är svarta, detta kommer att kvarstå till sommaren då kabeln kan grävas upp och bytas ut. 

Senast uppdaterad den 18 februari 2021

TEKNISKA AVDELNINGEN

Teknisk chef
Lars Grundberg
Tfn: 0953-140 55
E-post: lars.grundberg@mala.se

Enhetschef GVA
Gunnar Harr (vikarie)
Tfn: 0953-140 64
E-post: gunnar.harr@mala.se 

Enhetschef Fastighet
Ebbe Ström Bergstedt
Tfn: 0953-140 62
E-post: ebbe.bergstedt@mala.se

Administratör
Annika M Johansson
Tfn: 0953-140 19
E-post: annika.m.johansson@mala.se

Administratör
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 09
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.