Language Lättläst E-tjänster

GOLD OF LAPLAND - ENKÄTUNDERSÖKNING

Besöksnäringen, med hotell och aktivitetsföretag, har drabbats hårt av Coronaviruset och det finns en stor oro bland dessa företag över framtiden och hur sommaren kommer att se ut. För att bygga kunskap kring hur människor tänker och planerar för sommaren har destinationsorganisationen Gold of Lapland med stöd från Region Västerbotten tagit fram en enkätundersökning.

Vi skulle bli väldigt glada om tar dig tid och besvarar enkäten!

Länk till Gold of Laplands enkätundersökning

Följ länken för kontaktuppgifter till Gold of Lapland


Senast uppdaterad den 8 maj 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.