Language Lättläst E-tjänster

GOMORRON MALÅ ”BIKE, WALK AND TALK”

Tema: Cykla och vandra i Malåbygden

Information om nuläget och framtidsmöjligheterna, bl a om Malå Bike Park i Tjamstan (nybyggda mtb-banor) och inventerade vandringsleder i Malå kommun

Torsdag den 10 september
Kl. 07:30–09:00

Välkommen företagare, tjänstepersoner, politiker och övriga intresserade. Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på korv, smörgåsar, kaffe och läsk.

Plats: utomhus, grillbuorna vid Tjamstans fot. 

Kom gärna med cykel. Det kommer att finnas 4 cyklar och hjälmar till er som vill provcykla MTB-banorna.

Värd: Malå Energi och Industri (MENI) i samarbete med Malå Kommun.  

Programmet: Lennart Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande Malå Kommun hälsar välkommen. Johnny Önnerlöv, vd MENI och Tobias Thomsson, vd Tough Training Group Umeå informerar om nuläget och det fortsatta arbetet med att driva och utveckla anläggningarna i Malå. Stort tack till Malåborna som ställt upp ideellt med arbete och tack till de stödjande företagen: Bennys Gräv, Outdoor Malå, ICA Supermarket, Malå Plåt och Malå Skogstjänst.

Medverkar gör även: André Nyström, Outdoor Malå. Han berättar om initiativet och möjligheterna med MTB-banorna. Peter Tjärnlund, inventerare LONA-projektet berättar om arbetet med inventering av vandringsleder i Malå kommun. Alex van der Steen, Lapland Stuga&Tours informerar om de aktiviteter som företaget erbjuder sina gäster. Malin Johansson, destinationsutvecklare och projektmedarbetare Gold of Lapland informerar.

Stort tack till Malåborna som ställt upp ideellt för att bygga MTB-banorna och varmt tack till de stödjande företagen: Bennys Gräv, Outdoor Malå, ICA Supermarket, Malå Plåt och Malå Skogstjänst.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med riktlinjerna. Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat.     

Annonsen i pdf 

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Enhetschef utvecklingsavdelningen 
Anna Karin Horney
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.