Language Lättläst E-tjänster
Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

HAR DU BEHOV AV BARNOMSORG OM GRUNDSKOLA/FÖRSKOLA MÅSTE STÄNGAS MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET?

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Hur ser processen ut - vem gör vad?

 1. Malå kommun
  - ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 2. Vårdnadshavaren
  - för en dialog med sin arbetsgivare om du som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

 3. Verksamhetsutövare/arbetsgivare
  - gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon. Arbetsgivaren gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta, det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

 4. Verksamhetsutövare
  - meddelar vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning.

 5. Vårdnadshavare
  - ansvarar för att på egen hand ordna omsorg.

 6. Vårdnadshavaren
  - om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till Malå kommun via nedanstående formulär.  

 7. Malå kommun
  -beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Om Malå kommun är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.

 8. Beslut
  Malå kommun meddelar beslut om barnomsorg till vårdnadshavaren och var barnet/eleven kommer att vistas under stängning.

Innan du ansöker om barnomsorg ska du ha genomfört punkt 2-5.
Behöver du hjälp med din ansökan ringer du barn- och utbildningskontoret på tfn. 0953-140 80.

Ansökan barnomsorg

Sista dag för ansökan: 19/4

 

En större bild hittar du på MSB´s hemsida

Senast uppdaterad den 14 april 2020

OTHER LANGUAGES

Somaliska

LEDNING OCH ADMINISTRATION

Barn- och utbildningschef
Rektor vuxenutbildning
Ansvarig för lärcentrum
Erik Lindblom
Tfn: 0953-14049
E-post: erik.lindblom@mala.se

Rektor åk 7-9
Rektor gymnasiet
Rektor SFI 
Ulrika Renström
Tfn: 0953-140 83
E-post: ulrika.renstrom@mala.se

Rektor åk 4-6
Daniel Renling
Tfn: 0953-141 90
E-post: daniel.renling@mala.se

Rektor fritidshem
Rektor förskoleklass
Rektor åk 1-3
Elevhälsochef
Ann-Chatrine Lundmark
Tfn: 0953-141 07
E-post: ann-chatrine.lundmark@mala.se

Rektor förskola
Maria Larsson 
Tfn: 0953-141 09
E-post: maria.larsson@mala.se

Biträdande rektor förskola
Evelina Hedström
Tfn: 072-2453708
E-post: evelina.hedstrom@mala.se 

Studie- och yrkesvägledare
Oskar Sjölund
Tfn: 0953-140 97
E-post: oskar.sjolund@mala.se

Utvecklingsledare
Samordnare Lärcentrum
Ida Söderström
Tfn: 0953-141 14
E-post: ida.soderstrom@mala.se  

Nämndsekreterare
Handläggare
Helén Örnberg
Tfn: 0953-141 08
E-post: helen.ornberg@mala.se  

Administratör
Anette Harr
Tfn: 0953-140 80
E-post: anette.harr@mala.se

Administratör
Caroline Renström
Tfn: 0953-140 78
E-post: caroline.renstrom@mala.se

Administratör
Charlotte Hultdin
Tfn: 0953-141 11
E-post: charlotte.hultdin@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.