Aktuellt

INFÖR SAMVERKANSAVTAL 2022-2025 MELLAN MALÅ KOMMUN OCH POLISEN

Polisen och kommunen i Malå ska uppdatera samverkansavtalet och din röst är viktig!

Gemensamt har vi tittat på vad som sticker ut som negativt i vår kommun och har skapat oss en gemensam lägesbild för Malå. Utifrån den har vi tagit fram några förslag till er.

I samband med detta ger vi dig som medborgare i Malå chansen att få berätta vad ni tycker att vi ska fokusera vår samverkan på. Det förslag som majoriteten väljer kommer medborgarna att få följa utvecklingen på.
Viktigt att komma ihåg är att vi naturligtvis arbetar med alla nedan nämnda brott men frågan är vad ni tycker att vi ska lägga mer fokus på!


Ringa in det förslag ni gillar bäst. Tycker ni något annat än det vi föreslår så skriv ner ditt förslag på sista punkten.

  1. Tycker du att vi ska samverka för att minska ungdomars användande av alkohol och narkotika?

    Minskningen av alkohol- och narkotikamissbruk minskar risken för annan brottslighet, exempelvis våldsbrott och rattfylleri.

  2. Tycker du att vi ska samverka för att färre ska utsättas för bedrägeribrott?

    De senast åren har bedrägeribrotten ökat drastiskt.

  3. Tycker du att vi ska samverka kring inbrottsförsök och övriga stölder i bostadsområden?

  4. Eget förslag

Följ denna länk för att var med och tycka till

eller scanna QR-koden

QR kod samverkansavtal tyck till

Du kan även skicka in ditt svar till:
Malå kommun
Daniel Burman
Box 2
939 21 MALÅ

Vill du/ditt företag /din förening hjälpa till med brottsförebyggande åtgärder lämna då ditt namn och telefonnummer så tar vi kontakt med dig/er.

Senast uppdaterad den 6 oktober 2022

FOLKHÄLSOPLANERARE

Daniel Burman
Tfn: 072-246 38 41
E-post: daniel.burman@mala.se 

Translate the website with Google translate.