Aktuellt

INFORMATION FRÅN VÄGARBETET PÅ MÖRTTJÄRNVÄGEN

Asfalten på Mörttjärnvägen har bitvis frästs bort och där har brunnslocken på dagvattenbrunnarna plockats bort och täckts för. Detta för att dagvattenbrunnarna inte ska fyllas med grus innan asfaltering. Asfaltering sker under hösten 2021.

Senast uppdaterad den 11 augusti 2021

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.