Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

INFORMATION GÄLLANDE BLÖJOR I FÖRSKOLAN

I januari uppmärksammades en dom gällande blöjor i förskolan. Klicka här för med information.

I det aktuella fallet rådde det en skillnad mellan de kommunala och övriga fristående förskolor i kommunen, där blöjor tillhandahölls, och den aktuella fristående förskolan där så inte var fallet. Frågan vad som gäller i en kommun där alla förskolor tillämpar samma rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor har inte prövats. Målet tar heller inte sikte på om det är lagligt eller inte lagligt att en förskola inte tillhandahåller blöjor – fallet gäller kostnadskonsekvenserna i förhållande till maxtaxan.

SKR anser i dagsläget inte att det finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan.

I Malå tillämpas maxtaxa och detta innefattar även avgift på blöjor. I dagsläget följer vi SKR:s rekommendationer och gör ingen förändring av våra rutiner.

I februari utgår blöjavgift i enlighet med våra taxor och riktlinjer.

 

Här hittar du mera information från SKR i detta ärende.

Senast uppdaterad den 5 februari 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTOR

Tfn
0953-140 80
Telefon och öppettider
07.00 - 12.00
E-post
boukontor@mala.se
Besöksadress

Skolgatan 2, 939 31 Malå 
(ovanför biblioteket)
Postadress
Storgatan 13, 939 31 Malå  

Aktuellt

Translate the website with Google translate.