Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Närbild på händers som tvättas under en rinnande vattenkran.

INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Uppdaterad info 31 mars:
Regeringen har beslutat att införa besöksförbund på alla äldreboenden från och med 1 april.

Uppdaterad info 27 mars (nr 2):
Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldig att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.
Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uppdaterad info 27 mars (nr 1):

Nu finns nya länkar för självskattningstest/corona, frågor och svar när det gäller andra riskgrupper än 70+, hur man kommer i kontakt med Röda korsets stödtelefon, teckenspråkstolkad information och informationsvideo på andra språk än svenska - producerade av Skellefteå kommun:

Självskattningstest corona (Vårdguiden - 1177)

Frågor och svar när det gäller andra riskgrupper än 70 + (Folkhälsomyndigheten)

Röda korsets stödtelefon

Teckenspråkstolkad information om corona

Informationsvideos on other languages

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

Följ rekommendationer från myndigheterna

• Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
• UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

• Fundera på om din resa inom Sverige är nödvändig. Du måste kunna ta hand om dig själv om du insjuknar på ditt resmål. Om du hör till en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök.
• Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Viktigt att skydda de äldre!!

• Till dig som är över 70 år

-  undvik nära kontakter och folksamlingar t. ex i affärer, i kollektivtrafik eller andra offentliga lokaler

- du kan ta en promenad och vistas utomhus.

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

- Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden och avstå helt från besök om du känner dig sjuk.

-  Tänk på att det råder besöksförbud på vårdavdelningar på länets sjukhus och sjukstugor.

-  Kontakta dina nära och kära för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med att handla eller hämta medicin på apoteket.

 

• Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

• Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

• Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

• Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)

• Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

• Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

• Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Länk till Vårdguiden 1177

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Restauranger:
Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer: Länk för mer information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Träna gärna med gör det säkert, för att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

✔️Träna inte om du är sjuk
✔️Undvik aktiviteter med närkontakt
✔️Byt om hemma
✔️Dela inte vattenflaskor
✔️Torka av gymutrustning efter användning
✔️Träna helst utomhus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Omsorgen 

Undvik onödiga besök till äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning och där hittar du svar på de vanligaste frågorna.

- Demensdagvården kommer att hållas stängd från och med 23 mars.

- Aktiviteter från frivilliga organisationer är inställda.

- Fotvården är öppen för kunder utan några förkylningssymptom.

Länk till Folkhälsomyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uppdaterad info 23/mars:

Informationen gäller SFI! Nilaskolan väljer att från onsdagen den 25 mars stänga sin SFI-verksamhet. Alla 3 grupper som är igång kommer in till skolan imorgon den 24 mars för att få ytterligare information och hjälp inför stängning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uppdaterad info 19/mars:

Informationen gäller förskolan!

Med tanke på den rådande situationen med Coronaviruset så vill vi göra allt för att motverka en samhällsspridning. Krisledningsgruppen och BoU har fattat beslut om att förändra möjligheterna till förskola för så kallade 15-timmarsbarn. Från och med tisdag 24 mars kommer inte Allmän förskola erbjudas till de 3-, 4- och 5-åringar som tidigare har haft rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 tim/vecka (tisdag-torsdag 8.30-13.30). Det här gäller också barn till vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga.

OBS! Är du arbetslös och ska ut i jobb är ditt barn givetvis välkommen på förskolan. Kontakta pedagogerna på förskolan om detta sker. Detta görs för att säkerställa att föräldrar som arbetar kan göra det så länge som möjligt samt att vi ska ha personal på förskolorna. I övrigt erbjuds alla barn vars föräldrar arbetar och studerar förskola som vanligt. Detta gäller tillsvidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uppdaterad info 17 mars:

Information gällande Nilaskolans verksamheter.

Introduktionsprogrammen (SI/IA) - Verksamheten bedrivs som vanligt. Vi gör bedömningen att vi i liten eller obefintlig grad kan minska risken för smittspridning genom att inte låta dessa elever få undervisning på skolan.

SFI - Nilaskolan väljer att från onsdagen den 25/3 stänga sin SFI verksamhet.

VUX - Undervisningen bedrivs redan på distans eller av annan utbildningssamordnare.

Övriga verksamheter - Övriga verksamheter pågår som vanligt tills vidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sjukvården

Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Länk till Vårdguiden 1177

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Skolan och förskolan

Länk till information gällande förskolan och Nilaskolans verksamheter

Länk till information om skolan och förskolan på Folkhälsomyndighetens hemsida

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Företag

Länk till Verksamt.se som har information till företagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Malå kommun ställer in samtliga tjänsteresor

Malå kommun fattade 2020-03-13 beslut om att ställa in alla tjänsteresor utanför Malå kommun. Eventuellt nödvändiga tjänsteresor beslutas av avdelningschef. Beslutet gäller tillsvidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lägesbild

• Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

• Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att fler personer upptäcks i Sverige och som smittats av det nya coronaviruset utomlands är mycket hög. Risken för allmän spridning i Sverige är mycket hög.

• Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)

• Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

• Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Andra viktiga länkar

Krisinformation har uppdaterad information om läget i Sverige.

Länk till Krisinformation

UD har information om reserekommendationer.

Länk till Utrikesdepartementet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.

Länk till EU:s smittskyddsmyndighet

Länk till Världshälsoorganisationen WHO

KOM IHÅG ATT VARA KÄLLKRITISK. SPRID INTE INFORMATION SOM INTE KOMMER FRÅN EN SÄKER KÄLLA! 

Senast uppdaterad den 31 mars 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.