Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Bild tagen från Tjamstanberget över snötäckt Malå samhälle en solig vinterdag.

Fotograf: Malin Hedman

INFORMATION OM DEN POLITISKA SITUATIONEN I MALÅ KOMMUN

Den 2 december avbröt Socialdemokraterna det kommunala samarbetet med Vänsterpartiet.

Direkt efter valet i september 2018 började Vänsterpartiet fundera på hur man som största parti i kommunalvalet skulle arbeta i den nya rollen. Vänsterpartiet kontaktade Socialdemokraterna och tillsammans togs ett förslag på fördelning av uppdrag samt gemensam politisk plattform fram som efter gemensamma diskussioner fastställdes.

Vänsterpartiet ville utveckla och fördjupa samarbetet med S. På grund av det som har hänt så ser situationen annorlunda ut, men arbetet med att jobba politiskt för Malå kvarstår.

En uppgift som vi delar med alla politiska partier i vår kommun.

De val och fördelning av uppdrag som beslutades i kommunfullmäktige 2018-12-03 kvarstår. I dagsläget innebär detta att sammansättningen i nämnderna är oförändrade fram till 2020-07-01 då en ny politisk organisation träder i kraft. Arbetet med att slutgiltigt fastställa hur den organisationen ska se ut fortgår.

De arvoderade uppdragen i kommunstyrelsens presidium kvarstår - Lennart Gustavsson 50%, Mikael Abrahamsson 50% och Arne Hellsten 30%.

Den situation som nu råder innebär att det inte finns en tydlig politisk majoritet i Malå kommun. Malå behöver politisk stabilitet och Vänsterpartiet är beredda att utifrån partiets värderingar och det förtroende partiet fått fortsätta att ta ansvar för Malå. Vänsterpartiet utgår från att andra partier har samma inställning.

För ytterligare kontakta Lennart Gustavsson, tfn: 070-343 96 85

Senast uppdaterad den 10 december 2019

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.