Language Lättläst Lyssna E-tjänster

INFORMATION OM ISHALLEN

Anläggningen har idag kontrollerats/provtryckts avseende säkerhet och godkänts. För närvarande finns det inga konstaterade läckage. Beslut är fattat om att köra anläggningen och att göra fortlöpande bedömningar om förändringar i drift /läckage uppstår.

Malå kommun kommer att utföra ytterligare underhållsåtgärder under hösten men räknar med att kunna köra kompressorerna växelvis och producera kyla.

Temperaturen visar för 190911+8 grader och ny mätning av temperatur sker under morgondagen. Eventuellt kan en första spolning ske under kommande helg.

Ismaskinen har vid ett tillfälle under sommaren indikerat på fel. Nya batterier är beställda och kommer att bytas under hösten.

Frågor hänvisas till:
Ebbe Ström Bergstedt
Enhetschef fastighet
tfn: 0953-140 62
e-post: ebbe.bergstedt@mala.se 

Senast uppdaterad den 11 september 2019

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.