Aktuellt

INFORMATION OM UTBROTT AV FÅGELINFLUENSA

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige. Du som har fjäderfän, som tex hönor, vaktlar och ankor för hobbybruk bör känna till att det just nu pågår ett utbrott av fågelinfluensa i södra Sverige.

Flyttfåglar riskerar att sprida fågelinfluensa och snart kommer det att anlända mycket flyttfåglar till vårt län. Fågelinfluensa är anmälningspliktig och lyder under epizootlagen. Det innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.

Följ länken och läs om hur du skyddar dina fjäderfän mot fågelinfluensa på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida eller via Informationsblad från Jordbruksverket om fågelinfluensa.

Senast uppdaterad den 1 april 2021

Translate the website with Google translate.