Language Lättläst E-tjänster
Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

INFORMATION TILL DIG SOM SKA BESÖKA ETT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Det är verksamhetens ansvar att ta fram rutiner för att kunna skapa säkra besök. Det är allas ansvar att förhindra smittspridning och vi uppmanar alla att följa rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt med bakgrund av att personer som bor på ett vård- och omsorgsboende befinner sig i riskgrupp kopplat till Covid-19. Personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt det är möjligt.

Vi hjälper gärna till med kontakt via telefon eller eventuellt videomöte. Det finns också möjlighet till säkra besök utomhus t.ex. promenader eller andra aktiviteter i utemiljön.

Observera att besök ska bokas med personalen så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det inte ska vara för många som besöker en person på boendet samtidigt upprätthålls. Detta för att man ska kunna hålla avstånd och undvika trängsel. I Malå Kommun rekommenderar vi max 2 personer som besöker samtidigt.

Vid speciella situationer kan undantag göras i samråd med sjuksköterska/enhetschef.

Att tänka på om du vill besöka en närstående:
• Stanna hemma vid förkylningssymtom (snuva, hosta, feber, ont i halsen, lukt/smakbortfall, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär)
• Vid behov, hosta och nys i armvecket.
• Vi ber er att besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök. Vi har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning.
• Boka ditt besök innan, på det sättet kan vi arbeta för säkra besök för alla som bor på vårdboendet.
• God handhygien är viktig för att minska risken för smittspridning. Du ska tvätta händerna och använda handsprit inför, under och efter besöket.
• Besök sker i den egna lägenheten, vi undanber starkt alla besökare från att vistas i allmänna ytor med respekt för alla som bor på enheten. Om ni vill delta vid exempelvis en måltid finns möjlighet för din närstående att inta denna i sin lägenhet. Om din närstående behöver hjälp vid måltidssituationen kommer personalen bistå med detta.
• Vid besök kommer du genast hänvisas till din närståendes rum. Om ni behöver kontakt med personal eller vill lämna boendet, ring till enheten (eller larma) istället för att gå ut till allmänna utrymmen. Väntetid kan uppstå.
• Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående och alla andra som vistas i närheten. Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personal om de gör insatser i lägenheten hos personen du besöker.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott av Covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Vid eventuell smittspridning av Covid-19 sker dialog med Vårdhygien som stödjer verksamheten med rekommendationer kopplat till besök.  

Senast uppdaterad den 16 oktober 2020

MIKLAGÅRD

Miklagård nere
Tfn: 0953-141 30

Miklagård uppe
Tfn: 0953-141 34

Enhetschef Miklagård
Eva Oskarsson
0953-141 33
E-post: eva.oskarsson@mala.se

Adress:
Miklagård
Storgatan 72
939 32 Malå

 

FURUGÅRDEN

Furugården nere
Tfn: 0953-141 41

Furugården uppe
Tfn: 0953-141 46

Enhetschef Sörgården och Furugården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Adress:
Furugården
Furugatan 1
939 32 Malå

 

TJAMSTAGÅRDEN

Tjamstagården
Tfn: 0953-142 55

Enhetschef Tjamstangården
Ann Lindmark
Tfn: 072-214 75 12
E-post:ann.lindmark@mala.se 

Adress:
Tjamstagården
Storgatan 2
93931Malå

ÄLDREOMSORG POOLEN

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Tjamstangården och Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se

ÄLDREOMSORG

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården och Furugården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Enhetschef Miklagård
Eva Oskarsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: eva.oskarsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangåren
Ann Lindmark
Tfn: 072-214 75 12
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 070-699 62 72
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.