Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Eva Oskarsson

INFORMATION TILL FÖRENINGAR I MALÅ: DAGS ATT SÖKA BYGDEMEDEL

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.

Föreningarna i Malå kommun kan söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Ansök om bygdemedel senast den 31 januari, 2020.

Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter godkännas av Länsstyrelsen. Handlingsplanen ska vara kopplad till och utformad i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns antagna styrkort och mål, lokala utvecklingsstrategin, integrationsstrategin med tillhörande handlingsplan, Utvecklingsavdelningens handlingsplan och övriga relevanta strategiska planer.

De insatser som Malå kommun vill prioritera med stöd från bygdemedel bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden – service- och landsbygdsutveckling. För att bygdemedlen ska användas så effektivt som möjligt bör möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram samt Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket beaktas. Projekt/aktiviteter som främjar hälsa och kultur ska kunna finansieras med bygdemedel. Detsamma gäller för verksamhet som genom metodutveckling leder till samhälls- och näringslivsutveckling.

Tag del av Handlingsplan för bygdemedel 2020 Malå kommun 

Hur söker jag bygdemedel?

Ansök om bygdemedel senast den 31 januari, 2020. Ansökan ska innehålla:

  • syftet med projektet
  • kostnads- och finansieringsbudget.

Du söker bygdemedel med hjälp av Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Mer information/ansökan/redovisning 
Länsstyrelsens hemsida - Utveckling med bygdemedel

Senast uppdaterad den 16 december 2019

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Enhetschef utvecklingsavdelningen 
Anna Karin Horney
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.