Language Lättläst E-tjänster
ättestupan, natur, sommar

Fotograf: www.ricke.se

INVENTERING VANDRINGSLEDER OCH UTKIKSTORN VID ENTRÉ MALÅ

Malå kommun har beviljats drygt 138 000 kr i LONA-bidrag för inventering av vandringsleder och uppförande av ett utkikstorn vid nya infarten till Malå. Projektet genomförs under sommaren och hösten 2020.

Den lokal naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag från Länsstyrelsen som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Kultur- och fritidsavdelningen kommer genom dessa medel att under sommaren 2020 inventera och dokumentera vandringsleder inom kommunen samt, i samarbete med utvecklingsavdelningen, uppföra ett utkikstorn vid nya infarten till Malå vid Nölviken.

Inventeringen av leder kommer att ge ett gott underlag för kommunen, företag och föreningar att jobba vidare med att utveckla bra, hållbar och tillgänglig natur i kommunen. På sikt kommer det att gynna lokal utveckling samt bidra till ökad folkhälsa då tillgången till friluftsliv och rekreation ökar. En viktig del i projektet är att få kunskap om och en samlad bild av ledernas aktuella status. I en förlängning, med detta som underlag, genomföra kvalitetshöjande åtgärder, tillgängliggöra informationen och hitta långsiktiga lösningar för fortsatt underhåll.

Kommunen har även sökt och blivit beviljade två till LONA-projekt i samverkan med Rökåbygdens byaförening och Rentjärn byaförening för projekt i respektive by. I Rökå ska projektet restaurera en vandringsled, vindskydd och grillplats till Kolvdammen och i  Rentjärn för att restaurera och utveckla vandringsleden runt tjärnen i byn.

Här finns mer information om på kommunens hemsida om LONA-bidrag.

Här finns mer information på Naturvårdsverksets hemsida om LONA-bidraget.

Kontaktperson på Malå kommun är Nina Olofsdotter, tfn 0953-140 65 eller e-post nina.olofsdotter@mala.se

Senast uppdaterad den 23 april 2020

Kontakt

Administratör/handläggare
Tfn: 0953-140 65
E-post: ks@mala.se 

Besöksadress: 
Storgatan 13, 939 31 Malå  

Aktuellt

Translate the website with Google translate.