Aktuellt

KARTLÄGGNING AV YH-UTBILDNINGAR FÖR HÖSTEN 2022

Den 18 juni 2020 tog Akademi Norrs direktion beslutet att kommunalförbundet skall göra en årlig kartläggning av kompetensbehovet av yrkeshögskoleutbildningar. Denna kartläggning ska ligga till grund för regionens kommande yrkeshögskoleansökningar.

Akademi Norr ansvarar för enkäten och kartläggningen medan näringslivskontoren ansvarar för spridningen.

Vad är en YH-utbildning?
Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som startade 2009. Utbildningarna kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utifrån ett dokumenterat behov så kan ansökningar om en YH-utbildning sökas en gång per år. Myndigheten för yrkeshögskolan gör uppskattningen att 80-90% av de studenter som går en utbildning får jobb direkt efter utbildningen eftersom alla utbildningar är kopplade till ett arbetsmarknadsbehov. I vår enkät så listar vi ett flertal utbildningar som exempel. Myndigheten för yrkeshögskolan har även en sajt med yrken på yrkeshogskolan.se.


Utbildningar som är tillgängliga för inlandet – en demokratifråga
Vi vill skapa ett tydligt och konkret arbetssätt där företag och kommuner i vår region kan bistå med vilket rekryterings- och kompetensbehov som behövs inom de närmaste 3–5 åren. I detta inkluderas både nyrekryteringar men även ersättningsrekrytering.
Att tillhandahålla distansutbildningar är en viktig faktor för inlandet i norra Sverige. Alla YH-utbildningar som vi söker kommer kunna genomföras på distans – hemma eller via ditt lokala lärcentrum.


Praktisk information om enkäten
Denna enkät tar cirka 6 minuter att genomföra. Vi vill visa på den bredd som är möjlig när det gäller yrkeshögskolans utbildningar. Det finns även möjlighet att skriva in egna förslag. Ingenting i denna enkät är bindande på något sätt – se det som en intresseanmälan. Vi vill få in ett så bra underlag som möjligt för att kunna erbjuda relevanta utbildningar i inlandet till nästa sökomgång.

Vänliga hälsningar, Martin Bergvall, verksamhetschef Kommunalförbundet Akademi Norr

Delta i enkätundersökning om YH-utbildningar för hösten 2022.

Senast uppdaterad den 13 november 2020

Translate the website with Google translate.