Aktuellt

KOM IHÅG ATT LÄMNA IN DIN VATTENAVLÄSNING TILL KOMMUNEN

Malå kommun har skickat ut en blankett för vattenavläsningen tillsammans med fakturan för VA/renhållning.

Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna in uppgifterna till kommunen. Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att avgiften som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senast inlämnade avläsning.

Du kan lämna in din avläsning på följande sätt:

  • Scanna in och skicka till e-post: ekonomi@mala.se 
  • Lämna in din avläsning i låst postlåda utanför kommunhusets entré.
  • Skicka in din avläsning med post.

OBS! Du som har e-faktura kommer att få din vattenavläsningsblankett skickad till dig med post.

Senast uppdaterad den 10 december 2021

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.