Aktuellt

KOMMANDE VÄGARBETE HAMMARGATAN

Till hösten 2021 kommer det att genomföras ett vägarbete på Hammargatan i syfte att byta ut vatten-och dagvattenledningar.

Arbetet kommer att starta i mitten av augusti 2021 och under projekttiden kommer störningar såsom provisoriskt vatten, avbrott i vattenförsörjningen, begränsad framkomlighet, anvisad parkering på annan plats, ökad trafik samt buller och damm att uppstå.

Urgrävning av gatan kommer också att ske och asfaltsbeläggning kan genomföras igen tidigast 2022. Att vi väntar tills dess är för att sättningarna i gatan ska upphöra och vi ska få största möjliga förutsättningar för en hållbar och över tid bra gata. Vi hoppas ni har förståelse för dessa beslut.

Ytterligare information om arbetet

Har ni några frågor gällande arbetet är ni välkomna att kontakta oss. 

Senast uppdaterad den 18 juni 2021

TEKNISKA - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Teknisk chef
Lars Grundberg
Tfn: 0953-140 55
E-post: lars.grundberg@mala.se

Verksamhetsansvarig GVA
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se


Verksamhetsansvarig Fastighet
Ebbe Ström Bergstedt
Tfn: 0953-140 62
E-post: ebbe.bergstedt@mala.se

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.