Language Lättläst Lyssna E-tjänster

KOMPETENSLYFT FÖR HANDEL

Kompetenslyft för handeln – hur rustar vi för framtiden?
Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en ökande andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya affärsmodeller växer fram och det krävs nya kunskaper och digitala verktyg för att möta framtidens möjligheter.

Kompetenslyft för handeln är ett projekt som erbjuder attraktiva utbildningar med fokus på digital kompetens. Från och med hösten 2019 till och med hösten 2021 får mindre handelsföretag (upp till och med 49 anställda) chansen till kostnadsfri utbildning. Läs mer om insatsen i informationsbladet.  

För att få tillgång till utbildningarna måste ert företag skriva på en avsiktsförklaring där ni bekräftar att ni har för avsikt att delta. Avsiktsförklaringen är dock inte bindande.

Fyll i och posta signerad avsiktsförklaring till: Handelsrådet 103 29 Stockholm eller lämna till Utvecklingsavdelningen Malå Kommun innan den 23 augusti. 

Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Samverkan sker med kommunerna i Region 10. 

Senast uppdaterad den 5 juli 2019

UTVECKLINGSAVDELNINGEN - NÄRINGSLIV

Enhetschef utvecklingsavdelningen
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/medflyttarservice 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Ung och företagsam utvecklare
Anna-Sara Rannerud
Tfn: 070-200 61 46
E-post: anna-sara.rannerud@mala.se 

Företagslots/handläggare
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Translate the website with Google translate.