Aktuellt

KONSTVERK PÅ FÖRSKOLAN TJAMBO

Förskolan Tjambo har fått ett konstverk som placerats på fasaden och man kan se konstverket från Mörttjärnvägen.

Det står UVDDASKUVLLA TJAMBO med namn på alla förskolans avdelningar på både svenska och umesamiska. Uvddaskuvlla är på umesamiska och betyder förskola. Konstnären är Anna-Lena Svahn. Konstverket är ett resultat från ett samarbete med Uvddaskuvvla Tjambo och samiska förvaltningen i Malå kommun.


Malå kommun ligger i ett umesamiskt område och är en samisk förvaltningskommun. Umesamiska språket har varit vilande på grund av att staten och kyrkan förbjöd skogssamer att prata samiska.

Nu arbetas det från den norska och svenska sametinget, samiskt språkcentrum, förvaltningskommuner i umesamiskt område (med stöd av lagstiftningar i Lagen om nationella minoriteter, Socialtjänstlagen, Skollagen, Barnkonversionen, Mänskliga rättigheter) med språkrevitaliseringen. Det är för att stärka språket som ska höras, synas och pratas i vår kommun och hela det umesamiska området som finns både i Norge och Sverige.

Språkrevitalisering är en strävanatt hindra språks tillbakagång, eller att återuppliva ett språk som inte längre har några moderspråkstalare.

Frågor hänvisas till Lii Kroik, Samisk samordnare. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Senast uppdaterad den 19 maj 2022

SAMISK SAMORDNARE - ADMINISTRATIV ENHET

Lii Kroik
Tfn: 0953-140 68
E-post: lii.kroik@mala.se

Translate the website with Google translate.