Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Malå kulturskola

KULTURSKOLAN BLIR AVGIFTSFRI FRÅN 2020-01-01

I samband med att Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 blir även Malå Kulturskola avgiftsfri.

Verksamheten arbetar med att se över befintliga dokument och uppdaterar informationen i samtliga kanaler.

Beslutet fattades av Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-12 § 55 med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 112 (budget 2020 - Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021-2023 inkl. prioriteringar). 

Senast uppdaterad den 20 december 2019

KONTAKT

Kulturskolan direkt
Tfn: 0953-140 98
Nås säkrast måndag till fredag kl. 08.00-08.25

På Malå Kulturskola arbetar:
Mattias Svahn
E-post: mattias.svahn@mala.se  
Ulla-Britt Frohm
E-post: ulla-Britt.frohm@mala.se  
vik. Per Gotthardsson
E-post: per.gotthardsson@mala.se
vik. Sofia Stormare
E-post: sofia.stormare@mala.se  

Enhetschef Kultur
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.