Aktuellt

KUNGÖRELSE FELPARKERAT FORDON

Nedanstående fordon är enligt Lag (1982:129) felparkerat på kommunens mark på parkeringen vid Rengatan-Verkstadsgatan. Försök har gjorts för att komma i kontakt med ägaren men ej lyckats.
Kungörelsen gäller en blå Volkswagen Vento med registreringsnummer HDL-714.

Äger du fordonet så kontakta oss via Malå Kommuns växel på tfn: 0953-140 00

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

Enligt 7 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Senast uppdaterad den 28 oktober 2021

GATOR OCH VÄGAR - KULTUR- OCH TEKNISKA ENHTEN

Verksamhetsansvarig GVA
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se 

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se

Translate the website with Google translate.