Aktuellt

KUNSKAPSINHÄMTNING OM ÄLDRES BEHOV GÄLLANDE DET SAMISKA SPRÅKET

Sametinget har fått i uppdrag att göra en kunskapsinsamling av äldres behov då det gäller samiska språken. Detta kommer att ske genom samråd med samisktalande äldre samer (65 år och äldre).

Det inhämtade materialet analyseras och bearbetas till ett åtgärdsförslag som ska överlämnas till Kulturdepartementet.

Samrådet är ett arrangemang som sträcker sig från lunch till lunch den 8-9 november 2022 i Luleå.

Inbjudan är riktad till enskilda äldre samer som talar samiska. Inbjudan skickas till sameföreningar och samebyar.

För fördelning av plats så gäller ”först till kvarn”-principen. Sametinget återkopplar och bekräftar anmälan samt ger praktisk information gällande resa, boende etc. Det kommer finnas möjlighet att stå i kö för arrangemanget. Eftersom vi har ett begränsat antal platser, kan fördelning ske utifrån geografi, vilket samiskt språk man talar, tillhörighet till sameby, sameförening och ingen tillhörighet förening /sameby.

Deltagande vid samrådet kräver anmälan via denna länk

Sametinget bekostar resa, logi samt måltider.

Välkommen med din anmälan senast den 14 oktober!

Kontakt för frågor:

Marie-Louise Allas
Tfn: 0980-681 93
E-post: marielouise.allas@sametinget.se 

Senast uppdaterad den 16 september 2022

Translate the website with Google translate.