Aktuellt

MALÅ – EN ATTRAKTIV PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT

Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till att säkerställa att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling i vår bygd?

 

Efter initiativ från vårt lokala näringsliv genom enkät ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun 2021” kan Utveckling- och arbetsmarknadsenheten möjliggöra för nytänkande och drivna personer att utveckla och genomföra en utvecklingsidé som bidrar till Malå – en attraktiv plats här olikheter skapar utvecklingskraft. Aktiviteten genomförs inom ramen för Projekt Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (projekt 1,76), ett statsbidrag finansierat via Tillväxtverket som ska användas under år 2021 för att stärka företagsklimatet i kommunen.

Inkomna projektidéer bedöms av projektets styrgrupp, bedömningsgrunderna är följande:

  • Idéerna ska bidra till att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling i Malå kommun.
  • Idéerna ska genomföras i samverkan med aktörer från näringsliv och/eller föreningsliv.
  • Idéerna ska bidra till utveckling av  Malå – en attraktiv plats här olikheter skapar utvecklingskraft.
  • Idéerna ska behandla alla lika och genomföranden som bidrar till mångfald och möten över socioekonomiska gränser är prioriterade.
  • Idéerna ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga att både ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv ska beaktas och genomförandet ska ske utan att äventyra generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För ändamålet är det avsatt 10 000kr/projektidé. Sökande kan vara privatpersoner, företag och förening.

Mer information om insatsen och ansökan hittar du i bifogade filen

Intresseanmälan skickas genom ett mail till: maria.i.larsson@mala.se innan den 21 maj.

Bild: Linn Fjellner

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Enhetschef utvecklingsavdelningen 
Anna Karin Horney
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se

Translate the website with Google translate.