Language Lättläst Lyssna E-tjänster

MALÅ KOMMUN ÄR GENOM PROJEKT MK3D NOMINERAD TILL ÅRETS KOMMUNALA INNOVATION

Malå kommun har genom projekt MK3D blivit nominerad till årets kommunala innovation tillsammans med 13 andra kommuner.

Innovativa lösningar och nyskapande metoder är nödvändigt i en tid då demografi, kompetensförsörjning och ekonomi innebär ändrade förutsättningar för välfärden. Kommuner behöver ta sig an välfärdsutmaningarna på nya sätt. Syftet med utmärkelsen ”Årets Kommunala Innovation 2020” är att uppmuntra och synliggöra kommunernas innovationsarbete och bidra till spridning av dessa.

Utmärkelsen ”Årets Kommunala Innovation 2020” premierar den kommun som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till nya lösningar och betydande skillnad för medborgare och verksamhet.

Korandet av Årets Kommunala Innovation 2020 sker under den nationella välfärdskonferensen Future & Welfare 2020, den 5-6 mars på Malmö Live. Årets jury består av representanter från SKL, COI (Danmark) och näringslivet.

Bedömningskriterier

Nyskapande och inspirerande kommun

  • Konkreta resultat och effekter för verksamhet/invånare/företag (Fungerar den nya lösningen och hur vet vi det? Har innovationen hunnit till implementeringsfasen och är i drift?)
  • Ändrade perspektiv eller nya sätt att se på och genomföra sitt uppdrag?
  • Kommunens roll (faciliterande, drivande, stärka andra)
  • Är resultatet en del av ett systematisk och långsiktigt arbete?
  • Tänk på att innovationen inte behöver vara ny och revolutionerande! Det kan vara en lösning som ni utvecklade för flera år sedan, men som nu har visat sig värdefull i praktiken!

Samverkan och samproduktion

  • Jobbar man strategiskt och konkret med samverkan och medskapande?
  • Intressanta arbetsformer och metoder (ex innovationsupphandling, tjänstedesign)

Sprida och inspirera

  • Är nomineringen ett gott exempel med potential att delas?
  • Har man jobbat aktivt med att kommunicera och överföra erfarenheter?'
  • Finns det vilja och ambition att göra det i framtiden?

Läs mer om projekt MK3D

Senast uppdaterad den 10 december 2019

ENHETSCHEF MALÅ KULTURSKOLA

Maria Larsson
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.