Language Lättläst E-tjänster
Flygbild över ett soligt och somrigt Malå.

Fotograf: www.ricke.se

MALÅ KOMMUN I PROJEKT OM ARTIFICIELL INTELLIGENS

Nu står det klart att Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

– I takt med att AI får större betydelse inom allt fler vetenskapsområden blir kunskap inom AI en viktig kompetens inom många yrken och branscher. RegAI är ett utvecklingsprojekt som ger företag i Västerbottens inland möjlighet att integrera AI i sina verksamheter, vilket är mycket värdefullt inför framtiden, säger Anna Karin Horney, enhetschef utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

Projektet startar i september och har näringslivet som målgrupp, men om intresse finns från offentligt anställda eller privatpersoner kommer även de att få delta i mån av plats. De teoretiska momenten fokuserar bland annat på vad införandet av AI-lösningar kan betyda gällande lönsamhet och kompetensbehov medan de tekniska momenten innebär labbar där deltagarna praktisk får prova på att jobba med programmering. Här ges utrymme för stor flexibilitet eftersom tanken med projektet är att möta deltagarnas specifika behov och intresse.

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man genom att tillföra stora mängder data kan få fram slutsatser eller göra prognoser. Exempel på hur AI kan användas är:

  • Undvika produktionsstopp och underlätta underhåll av maskiner och
    produktionsresurser genom AI-stödda prognoser för när underhåll behövs.
  • Upptäcka fel, kvalitetsbrister eller avvikelser från myndigheters regelverk genom att använda foto och video som indata och låta en AI-lösning tolka bilder.
  • Skapa bättre kundförståelse, efterfrågeprognoser eller kostnadsanalyser genom att låta en AI-lösning analysera stora mängder data inom respektive område.

    – Artificiell Intelligens kommer att påverka oss alla, inte minst näringslivet. Vinnova ser t ex bristande insikter om AI och brist på kompetens som reella hot mot vår tillväxt. Och inlandet är ju lika utsatt för dessa hot som övriga delar av länet och får absolut inte hamna i någon slags ”AI-skugga”, säger Thomas Kvist, projektledare, Region Västerbotten.


Fakta om AI

AI är ett samlingsnamn för tekniker hittar mönster i data. Dessa mönster används sedan på helt nya indata för att automatiskt dra slutsatser eller göra prognoser.

AI-baserade system används exempelvis för att sortera e-post i inkorgen, översätta text från ett språk till ett annat, göra prognoser mm.

Dagen AI-system kan inte ersätt mänsklig intelligens men vara ett kraftfullt hjälpmedel och/eller avlasta människor från rutinuppgifter.

RegAI finansieras av Region Västerbotten, Tillväxtverket samt Europeiska Utvecklingsfonden. Projektet pågår från september 2020 till maj 2022. 

Senast uppdaterad den 15 juni 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION - PROJEKT OM ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

Samordnare digitalisering
Region Västerbotten
Thomas Kvist
Tfn: 070 - 349 76 31
E-post: thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Enhetschef Utvecklingsavdelningen
Malå kommun
Anna Karin Horney
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.