Language Lättläst E-tjänster

MALÅ KOMMUN INFORMERAR EFTER TELEFONÖVERLÄGGNING MED REGION VÄSTERBOTTEN

Idag, fredag den 15 maj, har Malå kommun haft telefonöverläggningar med företrädare för Region Västerbotten.
Diskussion har förts med anledning av att Regionen planerar för stängning av akutmottagningen på Malå sjukstuga veckorna 22-34

En stängning innebär i princip att Malå sjukstuga blir en hälsocentral.
Malå kommun har vid mötet tydligt förmedlat att Malå sjukstuga ska förbli en sjukstuga där akutmottagning ska finnas.

Malå kommun anser också att Regionen måste hitta nya sätt för rekrytering, eftersom rekryteringsproblem anges som huvudorsak till stängning. Kommunen förutsätter att rekryteringsbehoven skyndsamt prioriteras.

Deltagare i mötet från Malå kommun var bland annat Lennart Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande.

Frågor hänvisas till Lennart Gustavsson. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson
Tfn: 070-343 96 85
E-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.