Aktuellt

Flygbild över ett soligt och somrigt Malå.

Fotograf: Ricke.se

MALÅ PÅ ANDRA PLATS - BÄSTA KOMMUNEN FÖR ÄLDRE ATT BO I

I en sammanställning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort kommer Malå på andra plats som Sveriges bästa kommun att bo i för äldre.

Det man tittat på är hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre.

Äldreomsorg i Malå

I Malå strävar vi efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden.

Malå kommun ansvarar för alla äldreboenden och alla hemtjänstinsatser i ordinärt boende i kommunen.

Äldreomsorgen består av bland annat följande insatser:

  • Hemtjänstinsatser i eget boende
  • Äldreboenden (särskilda boenden)
  • Hälso-, sjukvård och rehabilitering i äldreboenden och hemsjukvård
  • Trygghetslarm
  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar
  • Växelvård/korttidsvistelse

Välkommen att kontakta oss. Se kontaktinformation i textpuffar här på sidan.

Ta del av sammanställningen av "Bästa kommun för äldre att bo på"

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 7 juni 2022

ÄLDREOMSORG - SOCIALA AVDELNINGEN

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Enhetschef Miklagård
Michael Gustafsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: michael.gustafsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangåren
Ann Lindmark
Tfn: 0953-142 65
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 0953-142 64
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

INFLYTTNING - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
e-post: anna-karin.horney@mala.se 

Inflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se eller inflyttarservice@mala.se

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.