Aktuellt

MALÅ SOMMARENTREPRENÖRER 2021

Under våren och sommaren 2021 genomfördes Malå Sommarentreprenörer som ett samarbete mellan kommuner inom Region 10. Från Malå deltog fyra ungdomar som tillsammans startade tre olika företag. Övriga 6 ungdomar i den gemensamma satsningen deltog från Sorsele och Vilhelmina kommun.

Malå Sommarentreprenörer 2021

 

Under våren och sommaren genomfördes Malå Sommarentreprenörer som ett samarbete mellan kommuner inom Region 10. Från Malå deltog fyra ungdomar som tillsammans startade tre olika företag med Anna-Sara Rannerud som projektledare.
Övriga 6 ungdomar i den gemensamma satsningen deltog från Sorsele och Vilhelmina kommun.

Malås Sommarentreprenörer erbjöd bland annat följande tjänster och varor:

  • Love Lappland – Egendesignade kläder
  • J production – Jordprovtagning
  • Tyra och Majas mjukbröd – Bröd bakat i bagarstuga.

Årets upplägg

I år har utbildningen genomförts digitalt, gemensamt med de övriga kommunerna, där alla ungdomar har fått möta varandra, om än digitalt.

Vecka 22 träffades vi digitalt under en kväll med introduktion och alla medverkande fick presentera sig och sina affärsidéer.

Vecka 23 genomfördes ytterligare en digital kvällsutbildning, om digital marknadsföring. Ungdomarna fick även starta ett affärskonto på Facebook och Instagram.

Vecka 24 genomfördes startveckan under tre dagar, även den digitalt med övriga kommuner i Region 10. Under dessa dagar fick ungdomarna information om Skatteverkets regler vid försäljning av varor och tjänster samt vilka krav som finns för bokföring i ett hobbyföretag jämfört med en enskild firma/aktiebolag.
Alla ungdomar upprättade en affärsplan för sitt företag och skapade en budget utifrån affärsplanen. De som drev företag tillsammans fick även upprätta ett samarbetsavtal där de bland annat fördelade ansvarsområden.

De fick även träffa Lovisa Eriksson, miljöinspektör Vilhelmina kommun, som informerade om vad som gäller för livsmedelshantering och vad man ska tänka på vid inköp, tillverkning samt hantering och försäljning av färdig produkt.

Måndag den 16 augusti samlades ungdomarna återigen för att avsluta företagen, räkna ut resultatet och fylla i en deklaration för företagets vinst.

På plats i Malå deltog under denna dag ungdomarna från Malå och Sorsele kommun.

Under den digitala delen av avslutningen så deltog även ungdomarna från Vilhelmina kommun. Där fick ungdomarna ge en muntlig redovisning av sina företag och vad de tror om att även i framtiden driva sina egna företag.

Dessa unga entreprenörer har av olika omständigheter fått göra vissa förändringar under resans gång och har lyckats lösa de situationer som uppstått och har lärt sig mycket under resans gång.

Alla avslutade inte företagen helt och hållet då efterfrågan har varit större än tillgången och då de inte lyckats slutföra åtaganden under denna period så har de valt att fortsätta för att kunna slutföra uppdragen mot sina kunder.

Alla är nöjda med sina erfarenheter av denna satsning och de flesta kan tänka sig att vara företagare, även om det inte blir i samma bransch som de nu har provat på. De är tacksamma för sina kunder och samarbetspartners som du haft kontakt med under sin resa och om de fick börja om så skulle de inte vilja byta ut denna erfarenhet mot någonting annat!

Till andra ungdomar som får möjlighet till att delta i en sådan satsning vill de säga:

”Det är lärorikt men man måste ha en egen idé och ha driv”

”Mycket roligare än traditionell feriepraktik” 

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten i Malå kommun önskar ungdomarna lycka till och hoppas att de efter studierna kommer tillbaka, som företagare i Malå!

Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet!

Denna satsning har genomförts i samarbete mellan Utveckling- och arbetsmarknadsenheten och Nilaskolan i Malå kommun samt kommunerna i Region 10. Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxtverket, projekt 1,76, Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun.

 

Senast uppdaterad den 10 september 2021

NÄRINGSLIV - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Företagslots
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Translate the website with Google translate.