Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Kö vid tjamstanbackarna

Fotograf: www.dynamedia.se

MARKNADSFÖRING AV TJAMSTANBACKARNA

Tjamstanbackarna är en stor turistanläggning i Malå. Inom ramen för verksamhetens budget så har Kultur- och fritidsnämnden satsat pengar på tv-reklam i Tv4 sedan 2015 för att locka nya kunder till skidbacken och turister till Malå kommun.

Marknadsföringsinsatserna i tv har under åren 2015-2019 i snitt kostat 60 174 kr/år. Under samma period har vi ökat försäljningen i Tjamstanbackarna i snitt med 730 000 kr/år, jämfört med försäljningen 2014 som var sista året utan tv-reklam.

Gold of Laplands rapport om Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Malå kommun (2017) visar att övernattande och besökande till Malå omsatte 53 miljoner kronor i turistiska intäkter där Tjamstanbackarna står för majoriteten av denna tillförsel då backen lockar hit så många människor bosatta utanför kommungränsen.

Budgetram för varje verksamhet arbetas fram av budgetberedningen och fastställs av kommunfullmäktige. Varje nämnd/styrelse och dess politiker har möjlighet att påverka och yttra sig om föreslagna budgetramar och fastställer sedan en internbudget. Tyvärr är Malå en liten kommun med små intäkter och pengarna räcker inte till allt, varvid politikerna behöver prioritera resurserna.

Vad gäller Tjamstanbackarnas budget så finns ett sparkrav både från kommunfullmäktige men även från Kultur- och fritidsnämnden, där backens verksamhet är placerad. Backens anslag av kommunala medel har under ovanstående period sänkts med 525 000 kr (31 %) och krav finns på ökade intäkter från vår egen nämnd utifrån styrkortsmålet att ”Öka Tjamstanbackarnas intäkter med 3 % jämfört med tidigare år”, vilket Tjamstanbackarna lyckats med över denna tidsperiod. För några år sedan gjordes stora investeringar i anläggningen med bla. flytt av liftstyrningen, nya lokaler och utbyggnad av snökanonsystemet m.m. Dessa investeringar avskrivs i normal takt och inom något år bedöms Tjamstanbackarna kunna bedriva verksamheten utan några kommunala medel.

Detta innebär att Tjamstanbackarna, förutom att vara bidragande till stora turistiska intäkter för samhället som helhet, framgent även genererar pengar till förmån för andra prioriterade kommunala verksamheter.

Jakob Stenlund (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa mer om Tjamstanbackarnas verksamhet.

Senast uppdaterad den 17 januari 2020

TJAMSTANBACKARNA

Flicka i rutig jacka och slalomhjälm som spanar ut över vintrigt Malå från toppen av Tjamstanbackarna.

Fotograf: Malin Hedman

VISIT MALÅ - TURISTINFORMATION PÅ WEBBEN

Flygfoto över Malå med Tjamstanbackarna i bakgrunden. Sommar.

Fotograf: www.ricke.se

KULTUR OCH FRITIDSAVDELNINGEN

Kultur- och fritidschef
Gunnar Harr
Tfn: 0953-140 64 
E-post: gunnar.harr@mala.se 

Administratör/handläggare
Nina Olofsdotter
Tfn: 0953-140 65 
E-post: nina.olofsdotter@mala.se 

Turistinformation
Tfn: 0953-142 91 
E-post: turism@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.