Aktuellt

Informationsknapp med finger blå.

MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR TJAMSTAN CAMPING OCH HOTLL, DEL AV MALÅ 7:22 OCH ENEN 5

Miljö- och byggnämnden antog detaljplan för Tjamstan camping och hotell, del av Malå 7:22 och Enen 5, Malå Kommun, 2022-06-21, § 61.

Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt campingområde (Tjamstan) och förtydliga vad som gäller vid uppförande av byggnader och campingenheter inom campingen samt att möjliggöra påbyggnad av Malå hotell (fastigheten Enen 5).

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2022-05-16 – 2022-06-07. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget. Antagandehandlingarna finns här:

Har ni frågor kontakta:

Elin Nilsson, tfn: 0953-141 71
Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50.

Senast uppdaterad den 22 juni 2022

Translate the website with Google translate.