Aktuellt

Kulturstipendiaterna Maria och Roger Johansson, samt ledarstipendiaten Örjan Roslund står med blommor, check och diplom. 2020.

Fotograf: Nina Olofsdotter

NOMINERING AV STIPENDIATER

Vem vill du nominera till årets kultur- och ledarstipendiater?

Nomineringarna ska vara kommunen tillhanda senast den 20 april 2021.

Kulturstipendium

Ges till person för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun.

Ledarstipendium

Ges till person som uppvisas goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun

Mer information om stipendierna och blankett hittar du här.

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Kontakt

Administratör/handläggare
Nina Olofsdotter
Tfn: 0953-140 65
E-post: nina.olofsdotter@mala.se 

 

Translate the website with Google translate.