Aktuellt

NORRBOTTENS FLYGFOTTILJ INFORMERAR - ARTIC CHALLANGE EXERCISE 2023

Under perioden den 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen.

Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder:

  • Luleå Kallax Airport (Norrbottens flygflottiljs huvudbas), Luleå, Sverige.
  • Örland flygbas, Norge
  • Rovaniemi och Pirkkala i Finland.

Flygtider den 29 maj – 9 juni

Flygning genomförs vardagar (även den 5 och 6 juni). Inga övningspass lördag och söndag men eventuellt kan flyg ombasera på helgen innan övningen startar, alternativt helgen efter sista övningsveckan.

Varje dag under övningen genomförs två flygpass kopplat till ACE. Flygning utanför övningen kan även ske mellan flygpassen.

09.00-11.00 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).

13.30-16.30 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).

På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland.

På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 23 i Sverige, Finland och Norge – huvuddelen av detta flygområde är i Sverige. Se bifogad bild för ungefärligt flygövningsområde.

Flygplanen är utrustade med så kallade motmedel i form av facklor som kan upplevas som kort flammande ljus som släpps i luften. Lågflygning och överljudsflygning planeras också i övningsområdet.

Vid överljudsflygning bildas en tryckvåg framför planet och när denna når marken kan det uppfattas som en kraftig smäll. Ibland hörs det mindre och ibland hörs det mer. Det som är avgörande för hur mycket som hörs är bland annat väder- och vindförhållanden.

Överljudsflygning är en del av vår ordinarie flygverksamhet och genomförs både över land och över hav. När det gäller överljudsflygning finns vissa regler vi ska förhålla oss till med hänsyn till de på marken. En av dessa är att överljud inte får ske under 10 000 meter (ca 33 000 fot) över land (till havs kan vi flyga lägre).

Svenska och utländska luftvärnsförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde i Norrbotten och Västerbotten. Under övningen kommer dessa att vara rörliga och byta platser.

Deltagande länder och stridsflygplan:

Sverige: Jas 39 Gripen
Schweiz: F-18
Tjeckien: Jas 39 Gripen
Finland: F-18
Storbritannien: Typhoon
Nederländerna: F-16, F-35
Danmark: F-16
Tyskland: Eurofighter
Frankrike: Mirage, Rafale
Belgien: F-16
Italien: F-35
Norge: F-35
USA: F-35, F-15.

Även Kanada deltar med tankerflygplan. Förutom stridsflygplan bidrar länderna även med tankerflygplan och flygplan för elektronisk krigföring. Nato deltar också med luftburet stridslednings- och luftbevakningsflyg, så kallad AWACS.
Mer information finns på www.forsvarsmakten.se/ace23 
Inom kort kommer vi även att publicera ”frågor och svar” på sidan.

Frågor eller synpunkter på övningen hänvisas till:
Vakthavande befäl via växeln på tfn: 0920-23 40 00

Senast uppdaterad den 15 maj 2023

Translate the website with Google translate.