Aktuellt

NU HAR DU CHANSEN ATT PÅVERKA DEN LOKALA UTVECKLINGEN

Leaderområdet Skellefteå Älvdal som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har under de senaste 7 åren finansierat cirka 60 projekt, totalt 40 miljoner. Nu inleds arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för den kommande programperioden 2023 – 2027 som möjliggör fler projekt.

En viktig del av att ta fram en strategi är att göra en analys av områdets förutsättningar. Analysen tydliggör lokala utvecklingsområden och utmaningar.
För att få en stor delaktighet vill föreningen ha med just Dig i det här arbetet!

Du kan välja att delta i en digital workshop följande datum och tider:

To 20 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

Må 24 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

Ti 25 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

Ons 26 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

To 27 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

Må 31 maj kl 14.00 eller kl. 18.00

Föreningen har begränsat antal platser vid varje tillfälle för att möjliggöra för alla att komma till tals.

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/180156

Mötena kommer genomföras via Zoom. Instruktion om hur du ska förbereda dig inför mötet kommer i ett senare mail, när du har anmält dig.

Ta del av inbjudan

Om du har frågor om arbetet med den nya utvecklingsstrategin är du välkommen att kontakta oss.

Hälsningar

Strategigruppen gm
Monica Marklund
www.skellefteåälvdal.se, 070-5747357  

Senast uppdaterad den 10 maj 2021

Translate the website with Google translate.