Aktuellt

NU KAN IDEELA ORGANISATIONER SÖKA AKTIVITETSBIDRAG

Inför 2023 är det möjligt för ideella organisationer att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Bidraget riktas till avgränsade aktiviteter som ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning. Sista ansökningsdag är 9 oktober.

Läs mer om folkhälsobidrag på Region Västerbotten

Senast uppdaterad den 29 augusti 2022

Translate the website with Google translate.