Aktuellt

NY E-POSTADRESS TILL MALÅ KOMMUN

Från och med 1 oktober nås kommunen på följande
e-postadresser:

kommunstyrelsen@mala.se
mob@mala.se

I somras gjordes en politisk omorganisation där barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden upphörde till förmån för en kommunstyrelse med tre utskott (allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet).

Tidigare e-postadresserna till nämnderna upphör nu.
Ny e-postadress är kommunstyrelsen@mala.se 

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fortsätter som vanligt och behåller sin e-postadress mob@mala.se.

 

Senast uppdaterad den 30 september 2020

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.