Aktuellt

NY FÖRORDNING FÖR BIDRAG TILL ENERGIEFFEKTIVISERING AV SMÅHUS

Den 15 juni 2023 beslutade regeringen om ny förordning för bidrag till energieffektivisering av småhus, som kommer att träda i kraft den 3 juli 2023.

Det innebär att det kommer att gå att söka om bidraget via Boverket e-tjänsten från den 3 juli 2023. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms med el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidrag till ökad försörjningstrygghet”

För mer information kontakta Energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Läs mer om bidrag för energieffektivisering i småhus

Senast uppdaterad den 22 juni 2023

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE

Jamal Mouneimne
Tfn: 0950 - 164 61
E-post: jamal.mouneimne@lycksele.se 

Translate the website with Google translate.