Language Lättläst E-tjänster

NY POLITISK ORGANISATION FRÅN DEN 1 JULI

En ny politisk organisation träder i kraft i Malå kommun från den 1 juli 2020.

Malå kommun har en organisation med kommunstyrelse och nämnder. Från och med den 1 juli bildas 3 utskott under Kommunstyrelsen: Allmänna utskottet, Sociala utskottet och Utbildningsutskottet. De befintliga nämnderna Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden upphör. Miljö- och byggnämnden samt Valnämnden är oförändrade.

Senast uppdaterad den 25 juni 2020

KOMMUNSEKRETERARE

Inger Selin
Tfn: 0953-140 70
E-post: inger.selin@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.