Aktuellt

Informationsknapp med finger blå.

NYA LEDAMÖTER VALDES I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 5 december där man bland annat valde in ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och bolag. På sammanträdet valdes även nya kommunalråd.

Lennart Gustavsson (V) och Cecilia Festin Stenlund (L) valdes till kommunalråd på 100 % för en tidsperiod på två år vardera. Mikael Abrahamsson (S) valdes till kommunalråd på 40 % för en tidsperiod på fyra år. Uppdragen börjar den 1 januari. 

Senast uppdaterad den 16 december 2022

Translate the website with Google translate.