Aktuellt

NYA LEDNINGSGRUPPEN PÅ MALÅ KOMMUN INFORMERAR

I samband med den nya tjänstemanna- och politiska organisationen beslutades det att göra förändringar av den kommunalt övergripande ledningsgruppen.

En översyn har gjorts gällande gruppens deltagare, uppdrag samt syfte och mål. Gruppen har varit verksam sedan i september 2020 och fokus fram till nu har varit att jobba fram en gemensam bild över syfte, vision och mål samt att utbilda gruppen.

Syfte

Genom strategisk ledning och styrning på en kommunövergripande nivå skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att uppnå fullmäktiges vision och mål.

Vision

Alla medarbetare arbetar medvetet och aktivt för att uppnå uppsatta mål med syfte att tillgodose invånarnas behov.

Kommunledningsgruppen leds av kommunchefen och dess huvudsakliga uppgift är att behandla övergripande frågor för Malå kommun.

Mål 2021

Den nya tjänsteorganisationen ska vara implementerad under året. Den nya målstyrningsprocessen ska vara i bruk och känd i verksamheterna.

Malå kommuns ledningsgrupp består av:

Jim Lundmark kommunchef, Erik Lindblom skolchef, John Olsson socialchef, Ella-Marit Pilto chef allmänna avdelningen, Elin Nilsson Miljö- och byggchef, Lina Dahlbäck ekonomichef samt Lars Ekberg personalchef.

Kontakt

Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.
Senast uppdaterad den 30 mars 2021

KOMMUNLEDNINGSGRUPP MALÅ KOMMUN

Kommunchef
Jim Lundmark
Tfn: 0953-140 06
E-post: jim.lundmark@mala.se 

Skolchef
Erik Lindblom
Tfn: 0953-140 49
E-post: erik.lindblom@mala.se 

Socialchef
John Ohlsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.ohlsson@mala.se 

Chef allmänna avdelningen
Ella-Marit Pilto
Tfn: 0953-140 15
E-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Miljö- och byggchef 
Elin Nilsson
Tfn: 0953-141 71
E-post: elin.nilsson@mala.se 

Ekonomichef
Lina Dahlbäck
Tfn: 0953-140 13
E-post: lina.dahlback@mala.se   

Personalchef
Lars Ekberg
Tfn: 0953-140 16
E-post: lars.ekberg@mala.se 

 

Translate the website with Google translate.