Language Lättläst Lyssna E-tjänster

NYHET! MÅNADSINFORMATION - INVÅNARE MALÅ KOMMUN

Från och med januari 2020, med första utgivningsdag den 27 januari, kommer Malå kommun att börja producera ett eget informationsblad till medborgare och därmed avsluta den annonsering som kommunen haft månadsvis i Annons X:et.

Informationsbladet ges ut månadsvis och du som invånare kommer att kunna ta del av informationsbladet digitalt via kommunens hemsida, se text- och bildpuff på startsidan) och via Facebook: Malå-med allt så nära. Informationsbladet kommer även att finnas tillgängligt i pappersformat på ICA, COOP, Turistinformationen, kommunhuset och hos Handlar´n i Adak.

Första utgivningsdag är den 27 januari.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer om det nya informationsbladet via
e-post:kommunikator@mala.se    

Senast uppdaterad den 24 januari 2020

MÅNADSINFORMATION - INVÅNARE MALÅ KOMMUN

MÅNADSINFORMATION - INVÅNARE MALÅ KOMMUN

Kommunikatör
Linda Nystedt
Tfn: 0953-140 27
E-post: kommunikator@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.