Aktuellt

Ett oranget hjärta med texten Tack för resten. Längst ner finns även ett grönt halvätet äpple.

AVFALL - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

MALÅ BIBLIOTEK - KULTUR- OCH TEKNISKA ENHETEN

Malå bibliotek direkt
Tfn: 0953-141 20
Besöksadress:
Skolgatan 2A
E-post: biblioteket@mala.se

Webbsida
www.v8biblioteken.se

Verksamhetsansvarig Kultur
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

Translate the website with Google translate.