Aktuellt

Närbild på liten flicka som håller spretar sin fingrar mot kameran. Händerna är fulla med färg.

PEDAGOGISK OMSORG PÅ KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER, OB-VERKSAMHET

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ob-verksamhet startas verksamheten den 1 mars.För mer information och för att ansöka om plats se information om pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger under fliken "Utbildning och barnomsorg". 

För att underlätta planeringen av uppstart av verksamheten ber vi att du som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ansöker om plats så snart som möjligt. 

Senast uppdaterad den 23 februari 2021

UTBILDNINGSKONTORET - LEDNING OCH ADMINISTRATION

Skolchef
Rektor vuxenutbildning
Ansvarig för lärcentrum
Erik Lindblom
Tfn: 0953-140 49
E-post: erik.lindblom@mala.se

Rektor åk 7-9
Rektor gymnasiet
Ulrika Renström
Tfn: 0953-140 83
E-post: ulrika.renstrom@mala.se

Rektor åk 4-6
Biträdande rektor 7-9 
Biträdande rektor gymnasiet
Rektor SFI
Viveka Eliasson
Tfn: 0953-141 90
E-post: viveka.eliasson@mala.se

Rektor fritidshem
Rektor förskoleklass
Rektor åk 1-3
Elevhälsochef
Ann-Chatrine Lundmark
Tfn: 0953-141 07
E-post: ann-chatrine.lundmark@mala.se

Rektor förskola
Maria Larsson 
Tfn: 0953-141 09
E-post: maria.larsson@mala.se

Biträdande rektor förskola
Verksamhetsansvarig OB-verksamhet

Evelina Hedström
Tfn: 072-245 37 08
E-post: evelina.hedstrom@mala.se 

Studie- och yrkesvägledare
Oskar Sjölund
Tfn: 0953-140 97
E-post: oskar.sjolund@mala.se

Utvecklingsledare
Samordnare Lärcentrum
Ida Söderström
Tfn: 0953-141 14
E-post: ida.soderstrom@mala.se  

Handläggare
Helén Örnberg
Tfn: 0953-141 08
E-post: helen.ornberg@mala.se  

Administratör
Anette Harr
Tfn: 0953-140 80
E-post: anette.harr@mala.se

Administratör
Caroline Renström
Tfn: 0953-140 78
E-post: caroline.renstrom@mala.se

Administratör
Charlotte Hultdin
Tfn: 0953-141 11
E-post: charlotte.hultdin@mala.se

Translate the website with Google translate.