Language Lättläst Lyssna E-tjänster

PENSIONSMYNDIGHETEN INFORMERAR OM BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan  du ansöker.

Klicka här för att komma till Pensionsmyndighetens hemsida för att göra en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostads-tillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad den 10 januari 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.