Aktuellt

PRESSMEDDELANDE - GEMENSAMT BUDSKAP: NU ARBETAR VI FRAMÅT

Lennart Gustavsson kommunstyrelsens ordförande, Mikael Abrahamsson kommunstyrelsens vice ordförande, Arne Hellsten kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Jim Lundmark kommunchef och Lars Ekberg personalchef har haft överläggningar i syfte att klargöra ansvars- och rollfördelning.

En av anledningarna till den senaste tidens diskussioner på Malå kommun har varit ett inlägg på Facebook där kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Arne Hellsten, gick till angrepp på delar av kommunledningen.

Nu arbetar vi framåt, är det gemensamma budskapet från Malås kommunledning!

- Jag skulle ha löst frågorna internt och inte lagt ut mina synpunkter på Facebook. Jag har gjort fel och har nu plockat bort inlägget, säger Arne Hellsten (ml).

Ett annat diskussionsämne har varit personalchefens utskick inför kommunstyrelsen den 23/2 som inte gick till hela kommunstyrelsen.
- Jag inser att information ska tillsändas alla i kommunstyrelsen. Det var ett fel som inte ska upprepas, säger personalchef Lars Ekberg.

Nu är målet för den politiska ledningen och kommunens ledningsgrupp att skapa förutsättningar för ett bra samarbete som leder till ett ännu bättre arbetsklimat och tydlig struktur i hela organisationen. Att fortsätta leverera tjänster och service till malåborna skall vara i fokus.

Nu ser vi framåt!

Kontaktuppgifter:

Lennart Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-343 96 85
E-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Jim Lundmark, kommunchef
Tfn: 0953-140 06
E-post: jim.lundmark@mala.se 

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Translate the website with Google translate.