Language Lättläst E-tjänster
Bild på ungdomar med flera som ska jobba som Malå Sommarentreprenörer. Bilden är tagen utomhus med grönt gräs och buskar vid kommunhuset.

Fotograf: Linda Nystedt

PRESSMEDDELANDE - MALÅ KOMMUN SVERIGEUNIKT I SATSNING PÅ UNG- OCH FÖRETAGSAM

Malå kommuns satsning på ung- och företagsam är Sverigeunik. Som enda av 39 projektbeviljade kommuner använder Malå kommun näringslivsmedel till en anställd ung- och företagsam utvecklare och satsningen har gett goda resultat.

Bland annat har kommunen satsat på att ungdomar, som ett alternativ till traditionellt feriearbete, kan starta eget företag som Malå sommarentreprenör där intresset är stort. Bidrag från mentorer från nätverket UEM, Unga Entreprenörer i Malå, som även fått utbildning i mentorskap är ovärderligt i sammanhanget.

Idag kör Malå Sommarentreprenör 2020 igång. Ungdomarna kommer under 2 veckor att jobba med egna företag helt utifrån sina egna affärsidéer.

Utöver satsningen på Malå Sommarentreprenörer, planerar Malå kommun också för Malå Barnmässa den 16-17 oktober, Landsbygdsdagen i Malå den 24 oktober (av och för unga) samt att temaveckan Här finns jobben och möjligheterna den 4-7 november, har ett tydligt ungdomsfokus med ungdomar representerade i arbetsgruppen.

Bilden visar Joacim Eliasson (kommunfullmäktiges ordförande), Sommarentreprenörerna Annie Holmberg, Hjalmar Norén, Linnea Ekmark, Ebba Ståhl och Agnes Roslund, Jessika Bottke (representant från Elevrådet Nilaskolan), Mikael Abrahamsson (kommunalråd, Anna-Sara Rannerud (Ung- och företagsamutvecklare) samt Molly Linder (Feriearbetande ung Landsbygdsutvecklare)

Senast uppdaterad den 15 juni 2020

UTVECKLINGSAVDELNINGEN - NÄRINGSLIV

Enhetschef utvecklingsavdelningen
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice/handläggare 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Ung och företagsam utvecklare
Anna-Sara Rannerud
Tfn: 070-200 61 46
E-post: anna-sara.rannerud@mala.se 

Företagslots/handläggare
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

PRESS, MEDIA OCH INFORMATION

Kommunikatör
Linda Nystedt
Tfn: 0953-140 27
E-post: kommunikator@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.