Language Lättläst E-tjänster

PROJEKTMEDEL ATT SÖKA FÖR ATT FRÄMJA INTEGRATION OCH INKLUDERA ALLA I VÅRT SAMHÄLLE

Föreningar och organisationer, nu finns det projektmedel att söka för att göra aktiviteter/insatser för att främja integration och inkludera alla i vårt samhälle.

Syftet är att stärka samverkan kring gruppen direktinresta, det vill säga kvotflyktingar och återföreningar där personen kommer direkt till Malå från annat land, och utveckla samverkan med ideell sektor eller andra aktörer.

Länsstyrelsen har 300 000 kronor att fördela. Beviljade medel rekvireras efter genomförd insats. Insatser som beviljas medel ska vara tidsbegränsade och avslutas senast november 2020. Utföraren av insatsen förbinder sig att presentera insatsens resultat. Tidigaste datum för start är 1 april 2020. 

Läs mer om projektmedel att söka för att göra aktiviteter/insatser för att främja integration och inkludera alla i vårt samhälle.

Senast uppdaterad den 20 februari 2020

Aktuellt

Translate the website with Google translate.