Language Lättläst E-tjänster

REK-GRUPPEN INFORMERAR - TILLSAMMANS KAN VI FÖREBYGGA

Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet för invånare och därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som invånarnas initiativ ska samverka sida vid sida.

I årets drogvaneundersökning i åk 9 säger 24% av pojkarna och 36% av flickorna i Malå att de dricker alkohol. 17% eller 15 st av eleverna åk9 i Malå/Norsjö säger sig ha åkt ett motordrivet fordon med en berusad förare. Den berusade föraren sägs vara en vuxen annan än förälder eller kompis. (ANDTS-undersökningen i Norsjö och Malå 2019.

Med en onykter förare vid ratten ökar risken för olyckor redan vid 0,2 promille. Så även om din tonåring inte kör ett motorfordon själv, är det mycket viktigt att han eller hon inte åker med en förare som druckit alkohol. När det gäller mopeder finns det en del statistik som manar till eftertanke. Som att tre av fem omkomna mopedförare är alkoholpåverkade. (Tonårsparlören.se, IQ)

Föräldrar och andra vuxna, prata med barn och unga i din närhet om attityder kring att dricka alkohol och åka/köra fordon med onykter förare. Var tydlig med vad du tycker om att barn dricker alkohol och att personer kör onykter eller åker med berusad förare. Att vi vuxna sätter tydliga gränser för våra unga och föregår med gott exempel kan hjälpa dem mer än vad vi tror!

Har du koll på reglerna för A-traktorer/mopeder?
Vi värnar om trafiksäkerheten och att Malå ska vara en trygg och bra plats för alla. Som förälder och vårdnadshavare har man en allmän skyldighet att informera sig om vad ens barn håller på med. Det innebär att ni föräldrar som har ungdomar med A-traktor/moped måste kontrollera och provköra fordonet regelbundet så att fordonet är i lagligt skick och reagera om ni får signaler om att ert barn missköter framförandet av fordonet. En A-traktor med brister, som går för fort, har dåliga bromsar eller har för många passagerare kan förutom att vara en dödsfälla, innebära att ungdomen kan bli misstänkt för olovlig körning och föräldern för tillåtande av olovlig körning.

Polisen kontrollerar dessa fordon regelbundet. Från årsskiftet har polisen bötfällt ett antal förare för olika förseelser, omhändertagit körkort, beslagtagit bilar som tidigare varit A-traktorer mm och denna insats kommer att fortsätta i Malå. Ett flertal A-traktorer är ombyggda till personbilar för närvarande (mars -20) och dessa kommer att kontrolleras framöver.

Vågar du säga ifrån? – Vilka handlingsalternativ finns?
Att kunna sätta stopp för vårdslös körning, olovlig körning eller hindra någon från att köra eller skjutsa med någon onykter är viktigt och inte bara polisens ansvar. Civilkurage är viktigt: att våga kliva fram och ifrågasätta bl.a. buskörning eller problematiska beteenden som ni ser. Att våga ta kontakt med föräldrarna om det är ungdomar det gäller och även att rapportera till berörda myndigheter är viktigt.
Allmänt kring alla brott: Om du gjort iakttagelser är dina vittnesuppgifter oerhört viktiga, ibland utgör de den helt avgörande bevisningen i det enskilda fallet. Har du/ni sett eller hört något kring ett brott, tveka inte att höra av er även om ni själva tycker det är bagatellartat. Vi vill tillsammans motverka tystnadskulturen.

Läs mer om gällande samverkansavtal och medborgarlöfte i Malå kommun.

Tillsammans gör vi Malå kommun till en tryggare plats! 

Vänligen
REK-gruppen, genom ANDT Samordnare Malå kommun Nina Grenvall

Senast uppdaterad den 30 mars 2020

KONTAKTUPPGIFTER TILL POLISEN

Gruppchef och förundersökningsledare
Bo Sandström
E-post: bo.sandstrom@polisen.se  
Tfn: 070-597 03 90

RING 112 Akuta ärenden/pågående brott

RING 114 14 Tipstelefon/ej brådskande ärenden
Tips kan lämnas dygnet runt - knappval 2

Anmäl brott via internet – polisens hemsida www.polisen.se

ANDT-SAMORDNARE

Nina Grenvall
Tfn: 0953-140 95 
E-post: nina.grenvall@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.