Aktuellt

Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

REKOMMENDATIONER VID BESÖK PÅ ÄLDREBOENDEN OCH ANDRA MOTSVARANDE VERKSAMHETER

Nu plockas rekommendationerna om bokade besök samt att fylla i hälsodeklaration bort.

Det finns ingen skillnad i rekommendationer gällande vaccinerad eller ovaccinerad vårdtagare.

Viktigt att tänka på vid besök

  • Det är allas egna ansvar att följa rekommendationerna för att minska risker för smittspridning.
  • Besökare ska ha god handhygien (tvätta och desinfektera händerna)
  • Som närstående uppmanas du att inte besöka boendet om du har infektionssymtom eller träffat någon med känd covid-19 under de senast 10 dagarna.
  • För att undvika trängsel bör det inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt.
  • Tänk på att under sommaren så kan det vara lämpligt att träffas utomhus.
  • Vill du kunna möta din anhörige på boendet digitalt är du välkommen att kontakta boendet.

Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott eller ökad samhällsspridning. 

 

Senast uppdaterad den 21 april 2022

ÄLDREOMSORG - SOCIALA AVDELNINGEN

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Tf. enhetschef Miklagård
Sofie Mattsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: sofie.mattsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangåren
Ann Lindmark
Tfn: 0953-142 65
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 0953-142 64
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.