Aktuellt

Närbild på person med munskydd.

REKOMMENDATIONER VID BESÖK PÅ ÄLDREBOENDEN OCH ANDRA MOTSVARANDE VERKSAMHETER

Med ökad samhällsspridning av covid-19 införs återigen rekommendationer på användning av munskydd.

Rekommendationerna gäller vid besök på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter i Malå kommun.

Personalen har sedan vecka 29 använt munskydd i allt vårdnära arbete.

Viktigt att tänka på vid besök

  • Besökare ska ha god handhygien (tvätta och desinfektera händerna)
  • Som besökare uppmanas du att inte besöka boendet om du har infektionssymtom.

Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott eller ökad samhällsspridning. 

 

Senast uppdaterad den 10 augusti 2022

ÄLDREOMSORG - SOCIALA AVDELNINGEN

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Enhetschef Miklagård
Michael Gustafsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: michael.gustafsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangåren
Ann Lindmark
Tfn: 0953-142 65
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 0953-142 64
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.